Kies de juiste toeslag in de AAT bij ondoelmatige zorg

Wanneer de kosten van de zorg hoger liggen dan het beschikbare (basis)budget dat hoort bij het geïndiceerde zorgprofiel, vraagt u in de AAT een toeslag aan. We zien regelmatig dat er in de AAT in het veld ‘Bijzondere situatie’ onterecht wordt gekozen voor de toeslag ‘Overig, Overig’ (waarde 5).

Kies de juiste toeslag

Wij keuren de AAT’s met onjuiste toeslag af. Kiest u daarom de juiste uit onderstaande toeslagen:

 • Toeslag EKT
 • Toeslag Beademing
  Waarde 1: non-invasieve beademing
  Waarde 2: invasieve beademing
 • Toeslag Overig
  Waarde 1: Extra overbruggingszorg Actief Wachtend
  Waarde 2: Palliatief terminale zorg
  Waarde 3: Meerzorg
  Waarde 4: Extra budget voor behandeling
  Waarde 5: Overig (alleen te gebruiken bij aanvragen toeslag Maatwerk dure dagbesteding
  Waarde 6: Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
  Waarde 7: Combinatie van EKT en extra behandeling

In hoofdstuk 3.3.6 en 3.3.7 van het Voorschrift Zorgtoewijzing vindt u meer informatie over de toeslagen, hoe u deze aanvraagt en wanneer u een rekenmodule en formulier Verantwoorde zorg thuis moet aanleveren.

Toeslag ‘Overig, Overig’

We zien regelmatig dat er in de AAT in het veld ‘Bijzondere situatie’ onterecht wordt gekozen voor de toeslag ‘Overig, Overig’ (waarde 5). Deze is bestemd voor de toeslag ‘Maatwerk dure dagbesteding’. Als de overschrijding van het budget komt door de dagbesteding, dan kiest u in de AAT in het veld ‘Bijzondere situatie’ dus wel voor de toeslag ‘Overig, Overig’ (waarde 5). Bij alle overige AAT’s voor ondoelmatige zorg kiest u een van de andere toeslagen.