Invoering Verhuisdossier halverwege september 2019

In september wordt het Verhuisdossier ingevoerd. In de komende weken houden we u hierover op de hoogte.

Wat is het Verhuisdossier?

Wanneer een cliënt in de huidige situatie verhuist naar een andere zorgkantoorregio, dan wordt de indicatie niet overgedragen tussen de zorgkantoren. Het zorgkantoor dat de indicatie heeft ontvangen van het CIZ blijft verantwoordelijk. Door het Verhuisdossier gaat dit veranderen. Vanaf september 2019 is het mogelijk om een indicatie over te dragen van de ene naar de andere zorgkantoorregio. Hierdoor wordt het zorgkantoor van de regio waar de cliënt woont verantwoordelijk voor de cliënt. Alle indicaties worden vanaf half september overgedragen naar het zorgkantoor waar de cliënt op dat moment woont. De enige uitzondering is een cliënt met een indicatie voor ADL met losse zorgfuncties.

Waarom wordt het Verhuisdossier ingevoerd?

Het is nu niet altijd duidelijk voor een cliënt bij welk zorgkantoor vragen gesteld kunnen worden. Door de indicatie aan het zorgkantoor te koppelen waar de cliënt woont krijgt de cliënt meer duidelijkheid. Ook wordt door het verhuisdossier het berichtenverkeer tussen zorgkantoren vermindert. In de huidige situatie moet het verantwoordelijke zorgkantoor de toewijzing naar het bovenregionale zorgkantoor sturen. Het bovenregionale zorgkantoor stuurt de toewijzing weer door naar de zorgaanbieder. Ook mazzen en mutten worden op deze manier van zorgaanbieder naar bovenregionaal naar verantwoordelijk zorgkantoor gestuurd.

Wat betekent het Verhuisdossier voor u als zorgaanbieder?

U blijft de zorg leveren aan de cliënt zoals u al deed. U krijgt alleen van overgedragen cliënten een intrekking en een nieuwe toewijzing per één dag later. Op de nieuwe toewijzing moet u wel opnieuw een MAZ of MUT aanleveren. In september en in november kan dit voor een aantal cliënten tegelijk het geval zijn. Dan worden al de cliënten overgedragen die sinds afgifte van hun indicatie verhuisd zijn. Voor de periode t/m de einddatum ingetrokken toewijzing blijft het ‘oude’ zorgkantoor verantwoordelijk voor de cliënt. Vanaf startdatum van de nieuwe zorgtoewijzing is het ‘nieuwe’ zorgkantoor verantwoordelijk voor de cliënt.

Wat betekent het Verhuisdossier voor uw cliënt?

Wanneer een cliënt verhuist naar een andere zorgkantoorregio, wordt de indicatie overgedragen naar die zorgkantoorregio. Wanneer die zorgkantoorregio onder een ander zorgkantoor valt, wordt dat zorgkantoor aanspreekpunt voor de cliënt. De zorg voor de cliënt veranderd niet.

Welke indicaties worden wanneer overgedragen naar de juiste zorgkantoorregio?

Er is een verschil in wanneer cliënten met en zonder pgb overgedragen worden. In het volgende schema ziet u welke cliënten wanneer worden overgedragen tussen de zorgkantoorregio’s.

Cliëntgroep Intrekking en nieuwe toewijzing
Cliënten die al voor september 2019 zijn verhuisd en in 2019 alleen ZIN hebben (gehad) Vanaf half september t/m begin oktober 2019
Cliënten die voor november 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)* November 2019, deze cliënten krijgen een nieuwe toewijzing met startdatum 1 januari 2020
Cliënten die na september 2019 verhuizen en alleen ZIN hebben (gehad) in 2019 30 dagen nadat het zorgkantoor de melding van het BRP krijgt dat de cliënt verhuisd is
Cliënten die in november en december 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)* 5 dagen nadat het zorgkantoor de melding krijgt de cliënt verhuisd is

*Omdat cliënten met pgb niet in het lopende jaar overgedragen mogen worden, worden cliënten met pgb en combinaties van pgb en ZIN altijd per 1 januari van het volgende jaar verhuisd. Dit geldt ook voor cliënten die in het huidige jaar wel pgb hebben gehad, maar op verhuisdatum alleen ZIN hebben

In de komende tijd informeren we u verder over het Verhuisdossier

Dit bericht is een eerste aankondiging. Wij kunnen ons voorstellen dat u meer inhoudelijke vragen heeft. Op dit moment zijn wij het proces nog verder aan uitwerken. Zodra wij meer informatie hebben informeren wij u verder. Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Hier ziet u hoe u contact met ons opneemt.