Informatie over het aanvragen van een zorgtoewijzing

Eind vorig jaar bent u via een nieuwsbericht geïnformeerd over onze werkwijze bij de aanvraag van een zorgtoewijzing. Voor aanvragen van een toewijzing verwezen wij u naar de klant vanwege de privacywetgeving (AVG). Wij hebben gemerkt dat het scherpe beleid vragen en klachten oplevert. Dit was voor ons aanleiding om onze werkwijze te veranderen.

Wilt u een aanvraag doen voor een zorgtoewijzing?

Stuurt u ons dan een verzoek via het beveiligd notitieverkeer. Voor het verwerken van uw verzoek gelden de volgende voorwaarden:

  • U levert zorg aan de cliënt.
  • Er mag nog geen zorgtoewijzing zijn voor de cliënt.

Wij verwijzen u naar de dossierhouder of coördinator zorg thuis als die er is

U bespreekt samen met de dossierhouder of de coördinator zorg thuis de cliëntsituatie. U ontvangt van ons de contactgegevens van de dossierhouder of coördinator zorg thuis wanneer die nog niet bij u bekend zijn.