Het verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget is beschikbaar

In de aanvulling 2019 op het inkoopkader Wlz 2018 - 2020 gaven wij aan dat het verantwoordingsmodel nog volgt. Het verantwoordingsmodel maakt onderdeel uit van het inkoopkader.