Het formulier nacalculatie 2018 staat voor u klaar in het NZa-portaal 12-2-2019

U kunt van start met de nacalculatie 2018. Het formulier is beschikbaar in het NZa-portaal. Wij wijzen u nog op enkele aandachtspunten.

Stuur het ondertekeningsdocument meteen mee

Het scheelt tijd en moeite wanneer u de ondertekening meteen meestuurt. Als u het nacalculatieformulier heeft ingevuld, klikt u op het groene vinkje en kiest u voor de optie ‘Ondertekenen tweezijdige opgave door zorgaanbieder’. U kunt het ondertekeningsdocument nu downloaden, ondertekenen en weer uploaden. Hierna zet u de nacalculatie ter controle naar ons door, waarbij u kiest voor de optie ‘Ondertekenen tweezijdige opgave door Zorgkantoor’. Omdat u het ondertekeningsdocument al heeft toegevoegd, kunnen wij de nacalculatie meteen indienen, als wij akkoord gaan met de ingevulde gegevens. Zo verminderen we samen de administratieve lasten.

Controleer de nacalculatie op volledigheid

In hoofdstuk 5 van de NZa-beleidsregel Bekostigingscyclus Wlz 2018 - BR/REG-18132 staat waaraan de nacalculatie 2018 moet voldoen. Neemt u dit goed door? Een volledig en juist ingevulde nacalculatie draagt bij aan een vlotte afhandeling. Meer informatie over de nacalculatie vindt u in ons nacalculatiebeleid (pdf).

Houdt u rekening met onderstaande data?

  • 31 maart 2019: uiterste datum om de (AW319) declaraties 2018 bij ons in te dienen.
  • 31 maart 2019: uiterste datum om de definitieve nacalculatie inclusief alle bijlagen bij ons in te dienen.
  • 31 mei 2019: uiterste datum waarop wij de nacalculatie bij de NZa indienen.

Deze data vindt u ook in de planning voor de nacalculatie 2018.

Na ontvangst controleren wij uw nacalculatie

Allereerst beoordelen wij of uw nacalculatie 2018 in lijn is met ons nacalculatiebeleid (pdf) 2018. Wij controleren daarna uw opgave met de goedgekeurde declaratiegegevens uit de AW319. Wanneer onze controle leidt tot correcties, koppelen wij die aan u terug. Als uw nacalculatie is goedgekeurd en u het ondertekeningsdocument heeft toegevoegd, dan dienen wij de nacalculatie tweezijdig in bij de NZa. U ontvangt hiervan automatisch bericht via het NZa-portaal.

Heeft u vragen over het nacalculatieformulier in het NZa-portaal?

U downloadt de gebruikershandleiding op de eerste pagina van het formulier. Hierin leest u hoe u door het formulier navigeert en waar u wat moet invullen. De NZa update de handleiding regelmatig. Op dezelfde plaats in het formulier vindt u ook een document met veelgestelde vragen. U kunt natuurlijk ook bellen met de NZa. Het nummer van de Infolijn is: 088 770 8 770.

Heeft u inhoudelijke vragen over de nacalculatie?

Wij helpen u graag. Stuur een e-mail naar nalevingwlz@zilverenkruis.nl of bel ons op werkdagen tussen 9 en 12 uur op 038 456 6315. U kunt ook contact opnemen met uw zorginkoper.