Het beleidskader Wlz is geactualiseerd

Het beleidskader is een onderdeel van het landelijk inkoopkader. Het beleidskader maakt helder wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van Wlz-zorg.

Het beleidskader is aangepast aan actuele ontwikkelingen in de Wlz

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van het beleidskader zijn:

  • De ontwikkelingen per sector zijn geactualiseerd.
  • Informatie over rechten van cliënten is toegevoegd.
  • De informatie over passend zorgaanbod voor mensen met complexe zorgvragen is geactualiseerd.
  • De informatie over mondzorg is geactualiseerd.

Bekijk de geactualiseerde versie van het beleidskader Wlz (pdf)