Herschikkingsbeleid 2020

Zoals ieder jaar maken wij in de loop van het jaar definitieve productieafspraken met zorgaanbieders (de herschikking). Het herschikkingsbeleid 2020 geldt voor zorgaanbieders die een overeenkomst hebben voor het leveren van Wlz-zorg in 2020 bij Zilveren Kruis Zorgkantoor.