Herschikkingsafspraak Wlz zorg 2019 komt later

Volgens de planning zouden wij u deze week over de herschikkingsafspraak informeren. Het definitieve budgettaire kader Wlz 2019 is op dit moment nog niet bekend. Daarom moeten wij opnieuw onze planning aanpassen.

De herschikkingsafspraak voor de Wlz-zorg ontvangt u later

We zien landelijk een toename van de Wlz-zorg. Dit is aanleiding om met partijen (VWS en NZa) opnieuw in overleg te gaan over de contracteerruimte. We verwachten half oktober meer duidelijkheid te krijgen over het definitieve budgettaire kader.

We informeren u zo snel mogelijk over de tijdslijnen voor de herschikking 2019

Met de NZa wordt gesproken over uitstel van de datum voor indiening van de herschikking. Wij informeren u over de planning van de herschikking zodra we duidelijkheid hebben over het definitieve budgettair kader en de datum van de indiening van de herschikkingsafspraken 2019.