Herschikking subsidieregeling Extramurale behandeling 2019

In dit bericht leest u ons herschikkingsbeleid voor de subsidieregeling Extramurale behandeling (EB) voor 2019.

Wij gaan een herschikking uitvoeren op de subsidieregeling Extramurale behandeling 2019

Er zijn zorgaanbieders voor wie de budgetafspraak EB voor 2019 niet toereikend gaat zijn. Aan de andere kant zijn er zorgaanbieders die onder de budgetafspraak lijken te blijven op basis van de declaraties tot nu toe. Daarom hebben wij besloten een herschikking op de subsidieregeling EB te doen.

Dat betekent dat zorgaanbieders die nog geen declaraties hebben gedaan een bijgestelde budgetafspraak van nul krijgen. Bij zorgaanbieders waarbij de realisatie achterblijft bij de huidige budgetafspraak stellen we de budgetafspraak neerwaarts bij.

De middelen die zo vrijkomen zetten wij in om aanvullende budgetafspraken te maken met zorgaanbieders waarbij de realisatie de budgetafspraak overschrijdt.

Zorg dat uw declaraties over periode 1 t/m 8 van 2019 volledig zijn, deze vormen de basis voor de herschikking

Wij stellen de definitieve budgetafspraak 2019 vast op basis van een extrapolatie van de goedgekeurde declaraties over de periode 1 tot en met 8 van 2019 (peildatum 13 november 2019).

Te late indiening van declaraties en/of correcties over voorliggende perioden blijven voor risico van de zorgaanbieder.

De wijze van extrapoleren is als volgt:
som (goedgekeurde declaraties P1 t/m P8/aantal dagen 243) * 365 dagen.

Uiterlijk 29 november 2019 ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de bijgestelde budgetafspraak

De betaling over periode 10, die wij begin december uitvoeren, vindt direct plaats op basis van uw bijgestelde budgetafspraak EB 2019.

De uiterste datum voor declaraties in de subsidieregeling EB 2019 is 26 februari 2020

Om de middelen voor EB voor 2019 zo effectief mogelijk aan te wenden, sluiten wij een allerlaatste herschikking EB eind februari 2020 niet uit. Ook daarvoor geldt dat tijdig en juist declareren door zorgaanbieders van belang is. Voor vragen kunt u terecht bij uw zorginkoper. U kunt ook een e-mail sturen naar: NalevingWLZ@zilverenkruis.nl.