Handreiking zorgaanbieders "Kwaliteit voor de cliƫnt transparant"

Hoe kunnen we klanten en hun naasten beter helpen een keuze te maken voor een zorgaanbieder? Met deze vraag startte 10 zorgaanbieders en Zilveren Kruis Zorgkantoor in 2016 met het project "Kwaliteit voor de cliënt transparant". We interviewden ruim 100 cliënten en maakten een handreiking voor zorgaanbieders. Met de handreiking helpen we zorgaanbieders om op het juiste moment, langs de meest geschikte weg, de gewenste informatie te verstrekken. Informatie die cliënten, hun naasten en verwijzers helpt om de weg naar passende zorg te vinden.

De handreiking bestaat uit drie delen

  • Een wat-analyse waarin staat beschreven wat cliënten willen weten om een keuze voor passende zorg te maken. Hiervoor interviewden we met meer dan 100 cliënten of vertegenwoordigers uit verschillende cliëntgroepen
  • Levenspaden die laten zien op welke momenten cliënten en hun naasten behoefte hebben aan welke informatie
  • Praktische tips voor als je als zorgaanbieder wil weten waar je rekening mee moet houden bij het informeren van cliënten of vertegenwoordigers

Graag ontvangen wij uw feedback

U kunt uw feedback per e-mail sturen aan Jidske Diekerhof.

Namens alle projectleden

Asvz
Bartimeus
Cordaan
De Lichtenvoorde
De Noorderbrug
Pameijer
Pluryn
Reinaerde
SIG
van Boeijen
Zilveren Kruis Zorgkantoor