Goede zorg zichtbaar maken

Hoe doe je dat op een manier die past bij de huidige praktijk? Dat was de vraag die Zilveren Kruis Zorgkantoor en 15 zorgorganisaties in de langdurige ouderenzorg elkaar stelden. Voor het antwoord op die vraag werkten zij maar liefst twee jaar intensief samen. Gezocht werd naar manieren die recht doen aan het feit dat kwaliteit voor iedereen wat anders is. Het belang van een goede relatie, maatwerk en de dialoog over goede zorg tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders stonden daarbij centraal. De producten van het project Goede zorg zichtbaar maken helpen zowel klanten, zorgaanbieders als zorginkopers in deze zoektocht.

Deze producten ontwikkelden we

  • Kiezen voor een verpleeg- of verzorgingshuis: een folder die klanten helpt zich goed voor te bereiden op het bezoeken van een locatie als ze op zoek zijn naar een verpleeg- of verzorgingshuis
  • Kom kijken, dan kun je ervaren wat we doen: een reisgids met tips voor een werkbezoek in de ouderenzorg voor zorginkopers
  • Kom kijken, dan kun je ervaren wat we doen: een reisgids met tips voor een werkbezoek in de ouderenzorg voor zorgaanbieders
  • Keuzehulp bij het kiezen van een instrument om cliëntervaringen te meten: een keuzehulp om u te helpen kiezen voor een meetinstrument dat past bij uw organisatie
  • Zorgkaart Nederland gebruiken voor kwaliteitsverbetering in de organisatie: een advieskaart met tips van zorgaanbieders over het gebruik van Zorgkaart Nederland
  • Help toekomstige klanten kiezen, laat ze kennis maken met je locatie: een advieskaart met tips van zorgaanbieders over hoe klanten te helpen een goed beeld te krijgen van je organisatie
  • Een persoonlijk cliëntdossier, bron van informatie over beleefde kwaliteit: een advieskaart met tips van zorgaanbieders over hoe kwaliteit inzichtelijk te maken via het cliëntdossier