Goed voorbereid over op iWlz 2.0

Vanaf 1 april 2018 is iWlz 2.0 van kracht, de opvolger van iWlz 1.2. De nieuwe release zal van start gaan via een ‘big bang-scenario’: zonder conversie mogelijkheid. Een goede voorbereiding is dus van belang!

Het ‘Landelijk draaiboek migratie’

Om de overgang van de huidige naar de nieuwe release soepel te laten verlopen, zijn met ketenpartijen landelijke afspraken gemaakt die gevolgd moeten worden. Het is dus belangrijk goed op de hoogte te zijn van deze afspraken. De afspraken zijn vastgelegd in het ‘Landelijk draaiboek migratie’ en is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Het Voorschrift Zorgtoewijzing m.i.v. 1 april 2018

Alle wijzingen rondom iWlz 2.0. zorgden voor een forse aanpassing van het Voorschrift Zorgtoewijzing en de rekenmodule. Het voorschrift en de rekenmodule, die geldig zijn vanaf 1 april 2018, zijn te vinden op onze website. Neem deze goed door.

Heeft u nog vragen? Kijk eens naar de FAQ iWlz 2.0

Zorginstituut Nederland maakte de FAQ naar aanleiding van de ontvangen vragen tijdens de ‘iWlz on the move’ informatiebijeenkomsten. De FAQ is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Werk op tijd uw administratie bij

Het is belangrijk dat zowel zorgkantoren als zorgaanbieders hun administratie op orde hebben voor iWlz 2.0. Daarom vragen wij u om uw administratie op tijd bij te werken. Voer indien nodig een bestandsvergelijking uit. U kunt van ons een overzicht krijgen van uw actuele zorgtoewijzingen. Op onze website dient u hiervoor een verzoek in voor een AW33 bericht. Vergelijk vervolgens uw gegevens met onze gegevens en werk eventuele verschillen weg. Wilt u de gegevens liever in Excel? Dan kunt u de reguliere lijsten die u van ons krijgt gebruiken.