Extra bijeenkomst zorginkoop Wlz 2020 Verpleging en Verzorging

Bent u zorgaanbieder in de Verpleging & Verzorging? Dan nodigen wij u uit voor een extra bijeenkomst over de zorginkoop Wlz 2020. De uitnodiging voor bijeenkomsten op woensdag 29 mei hebben we al eerder als nieuwsbericht geplaatst. In verband met een bijeenkomst van Actiz op woensdag 29 mei is er een extra bijeenkomst op dinsdagavond 28 mei.

Wij informeren u graag over de zorginkoop Wlz 2020

Het inkoopkader Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg 2018-2020 blijft van toepassing. Er zijn voor 2020 enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid. Op 29 mei 2019 publiceert Zilveren Kruis Zorgkantoor voor de zorginkoop 2020 een Aanvulling bij het bestaande beleid. De contouren hiervan zijn al bekend.

Het kwaliteitsbudget en inzet van technologische innovaties zijn belangrijke thema’s

We staan stil bij de eerste ervaringen met de kwaliteitsdialoog en het kwaliteitsbudget. Vervolgens gaan we in op de veranderingen voor 2020 en wat dit voor u betekent. Het komende jaar gaan we verder graag met u in gesprek over uw visie op technologische innovaties en op welke wijze dit bijdraagt aan het realiseren van de kwaliteitsplannen. Technologische innovaties zijn van belang om in de toekomst goede zorg te garanderen. Door technologische innovaties zijn er mogelijkheden voor meer eigen regie en kwaliteit van leven voor klanten. We zien al mooie voorbeelden en delen deze graag met u in deze bijeenkomst.

Aanmelding gesloten

Zorgaanbieders in de Gehandicaptenzorg informeren we via een aanvulling bij het zorginkoopbeleid

De belangrijkste wijzigingen voor zorgaanbieders in de Gehandicaptenzorg volgen uit het programma Volwaardig Leven. Zorgaanbieders zijn op 3 april al hierover al geïnformeerd in een bijeenkomst met bestuurders. De overige wijzigingen voor de zorginkoop 2020 zijn voor de Gehandicaptenzorg beperkt, daarom organiseren we geen aparte bijeenkomsten. In het addendum bij het zorginkoopbeleid leest u de informatie die voor u van belang is. U vindt het addendum vanaf 29 mei op onze website.