Dilemma's rond familiebezoek verpleeghuizen, instellingen binnen gehandicaptenzorg en ggz

Waar in de ziekenhuizen de cijfers voorzichtig de positieve kant op lijken te buigen, zien we als zorgkantoor Zilveren Kruis in de verpleeghuiszorg helaas een toename van het aantal sterfgevallen.

Verpleeghuizen
Het aangepaste bezoekersbeleid moest het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur van de instellingen houden. Dat is niet gelukt. Het is goed dat er een nieuw verdeelmodel voor persoonlijke beschermingsmiddelen is. En dat er aandacht is gekomen voor verspreidingsrisico’s en de dagelijkse realiteit binnen de verpleeghuizen. Onder andere door een specialist ouderengeneeskunde uit te nodigen in de Tweede Kamer. We hopen dat ook de arts verstandelijk gehandicapten en de psychiater zullen volgen, om ook het perspectief van deze cliënten, hun naasten en personeel te delen.

Bij onze zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg zien we dat er onderling wordt samengewerkt en vooral heel hard wordt gewerkt om elke dag zorg te verlenen aan een kwetsbare groep cliënten. Onze waardering hiervoor is groot en medewerkers verdienen optimale ondersteuning bij hun zware werk.

Als zorgkantoor hopen we dat het Outbreak Management Team, de ROAZ-en en andere coördinerende organisaties nu meer aandacht kunnen besteden aan de verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg. Zeker nu er in verschillende regio’s op verschillende plaatsen iets minder druk op de medische zorg in ziekenhuizen komt.
Het leed in de instellingen is groot. Medewerkers werken onder hoge druk en proberen in een voor henzelf kwetsbare situatie volop zorg, liefde en aandacht te geven aan cliënten. Zoveel afscheid is zwaar. En de context waarbinnen dat afscheid plaatsvindt, maakt het extra verdrietig en belastend voor alle betrokkenen. Niet in het minst omdat er vaak al een langdurige band tussen medewerkers, bewoners en hun familie bestaat.

We hopen dat in de besluitvorming ten aanzien van richtlijnen en maatregelen, met name voor cliënten in de langdurige zorg, aandacht is voor hun bredere (niet alleen medische) perspectief. In de laatste periode van het leven is zowel kwaliteit van leven als kwaliteit van overlijden van belang. Voor cliënten, hun dierbaren en het personeel.