Let op de declaratietermijnen AW319

In 2019 hebben wij een nieuw betaalbeleid. Het is nu nog belangrijker om tijdig te declareren.

Wij betalen op basis van de goedgekeurde AW319-declaraties

In maart betalen wij de declaraties over januari. Zo doen wij het ook in de maanden daarna. Eventuele correcties uit de vorige maanden nemen wij in de betalingen mee.

Dien de declaraties binnen 17 werkdagen in

De declaraties moeten altijd binnen 17 werkdagen volgend op de productiemaand bij ons binnen zijn. Onderaan dit bericht vindt u het overzicht met deze (uiterste) declaratiedata. Zorg ervoor dat u altijd juist en tijdig declareert, dan ontstaan er geen problemen met de betalingen.

De betaling vindt iedere maand rond de 16e plaats

Anders dan vorig jaar kennen wij nu nog maar 1 betaalmoment per maand. Van de betaling ontvangt u van ons een ‘BZ/10’. Dat is het afschrift van de betaalopdracht die wij naar het CAK stuurden.

Productiemaand 2019  Uiterste declaratiedatum (17e werkdag) 
 Januari  25 februari 2019
 Februari  25 maart 2019
 Maart  24 april 2019
 April  23 mei 2019
 Mei  26 juni 2019
 Juni  23 juli 2019
 Juli  23 augustus 2016
 Augustus  24 september 2019
 September  23 oktober 2019
 Oktober  25 november 2019
 November  24 december 2019
 December  24 januari 2020