De rekenmodule 2019 invullen bij de combinatie met pgb

We merken dat het invullen van de rekenmodule niet altijd goed gaat wanneer de klant kiest voor een combinatie van pgb en Zorg in natura (ZIN) . Vanwege het financiƫle effect op het pgb leggen we het invullen van de rekenmodule in combinatie met pgb nog eens uit. Dit is een korte samenvatting van de beschrijving in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 hoofdstuk 3.

Zorg via een combinatie van ZIN en pgb moet (net zoals alleen bij ZIN) doelmatig en verantwoord zijn

Heeft de klant ook een pgb? Dan bespreekt u met de klant de invulling van de zorg en verdeling over uw ZIN en pgb. U vraagt vervolgens het juiste percentage aan via de AAT en stuurt de ingevulde rekenmodule mee. U weet dat er sprake is van pgb omdat de klant u dit heeft verteld. Of omdat u al eerder van het zorgkantoor een informatieve zorgtoewijzing pgb heeft ontvangen.

In de rekenmodule vult u ‘Ja’ in als deze is afgestemd met de klant

Is de klant akkoord met de invulling van de zorg en verdeling over de ZIN en pgb? Dan vult u ‘Ja’ in. Wij wijzen het percentage aan u toe zoals u aanvroeg in de AAT. Op basis van dat percentage passen wij vervolgens het pgb aan.

In de rekenmodule vult u ‘Nee’ in als deze niet is afgestemd omdat de klant geen informatie over zijn pgb wil delen

De klant is niet verplicht om informatie met u te delen over zijn pgb. U vult ‘Nee’ in omdat u hierdoor niet kunt afstemmen over de verdeling van de zorg. In de AAT en rekenmodule vult u de zorg en het percentage in dat nodig is om uw zorg thuis te leveren.

Vult u ‘nee’ in? Dan controleert het zorgkantoor deze aanvraag

Is de combinatie van ZIN en pgb doelmatig? Is er een aanvraag Extra kosten thuis of Meerzorg nodig? Of wil de klant zijn pgb aanpassen? Na deze controles informeren wij u weer over het percentage dat beschikbaar is voor u als zorgaanbieder. En geven we aan of er extra budget nodig is (door bijvoorbeeld EKT of Meerzorg).

Het is belangrijk dat u deze vraag juist invult

Als u onterecht ‘Ja’ invult, dan zal de klant onverwacht een (mogelijk ongewenste) aanpassing van het pgb ontvangen. 
Als u onterecht ‘Nee’ invult zorgt dit voor zowel bij u, bij de klant als bij ons voor vertraging. Wij hebben tijd nodig om met de klant te bespreken wat hij nodig heeft.

Heeft u nog vragen?

Dan horen wij dat graag!