De contouren voor zorginkoop Wlz 2019 zijn bekend

Op 1 juni 2018 wordt een addendum op het inkoopbeleid verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg 2018-2020 gepubliceerd. Wij informeren u alvast over de contouren.