CVP-organisaties in uw regio

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, hebben vanaf dan wettelijk recht op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP).

In elke zorgkantoorregio is er 1 organisatie geselecteerd die CVP diensten levert

De CVP voert taken uit zoals beschreven in het Kwaliteitskader CVP. In het kwaliteitskader is ook terug te vinden wat er van u verwacht wordt als zorgaanbieder richting de CVP.

  Zorgkantoorregio  CVP-organisatie 
Drenthe Quasir
2 Zwolle  LSR
Flevoland  Zorgstem/AkJ
4 Apeldoorn/Zutphen  Zorgbelang
't Gooi  Zorgstem/AkJ
6 Utrecht Zorgstem/AkJ
Zaanstreek/Waterland  Zorgstem/AkJ
Kennemerland  Zorgstem/AkJ
Amsterdam Zorgstem/AkJ
10  Rotterdam LSR

Contact met de CVP-organisatie

In onderstaande downloads leest u hoe u in contact komt met deze organisatie:

Quasir (pdf)

LSR (pdf)

Zorgbeland (pdf)

Zorgstem/AkJ (pdf)