Crisisregeling gehandicaptenzorg Zilveren Kruis Zorgkantoor

De crisisregeling die is opgesteld door Zilveren Kruis blijft gehandhaafd in tijden van het coronavirus.
Echter gezien de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door het Corona-virus zijn er 2 aanvullingen:

  1. Zoals vermeld in de crisisregeling bepalen de crisisregisseurs of er sprake is van crisiszorg, zij behouden zich het recht om per situatie te beoordelen wat de meest passende oplossing is. Het kan zijn dat een medische beoordeling plaatsvindt en dat er rekening wordt gehouden met de voorgeschiedenis van een cliënt. Mocht een cliënt ziekteverschijnselen hebben dan kan het zijn dat de GGD wordt ingeschakeld.
  2. Cliënten kunnen worden verplaatst wanneer de gezondheid van een cliënt dit toelaat, de crisisregisseur inschat dat dit mogelijk is en het de meest passende oplossing is op dat moment. Gezien de verruiming van de mogelijkheid tot testen zal de crisisregisseur voorafgaand aan een plaatsing adviseren om een test uit te voeren ten aanzien van Corona ondanks dat er (nog) geen ziekteverschijnselen zijn.

Het corona-virus in relatie tot de inzet van Crisis Ondersteuning Teams (COT) Zilveren Kruis

De afspraken die zijn gemaakt ten aanzien het inzetten van het COT blijven gehandhaafd. Echter gezien de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door het Corona-virus is er een aanvulling; de crisisregisseur bepaalt of er inzet van een COT mogelijk is en wat de beste manier is om dit in te zetten, locatiebezoeken zullen zoveel mogelijk worden vermeden. Het kan zijn dat er voor wordt gekozen om de inzet digitaal vorm te geven.