Controles op de AW319 zijn aangepast in verband met iWlz2.0

Op de website van Vektis zijn de nieuwe versies van de RBC-matrix en de koppeltabel gepubliceerd.

Koppeltabel en RBC-matrix aangepast

Door invoering van iWlz2.0 en het vervallen van de functies ontstond er na 1 april 2018 ongewenste uitval van declaraties. Bijvoorbeeld door de koppeling van dagbestedingsprestaties aan een (te) beperkt aantal ZZP-codes. In de nieuwe koppeltabel is dit waar nodig aangepast.

De nieuwe koppeltabel gaat in per 1 juli 2018

Eerder afgekeurde declaraties kunt u na 1 juli opnieuw indienen.

Meer over declareren bij het zorgkantoor