Contouren inkoopkader 2023

1 juni komt al vlug dichterbij. Daarom informeren wij u alvast over de contouren van het inkoopkader voor 2023. De zorgkantoren werkten de afgelopen tijd samen aan het inkoopkader voor 2023. U vindt de link naar de vooraankondiging onderaan dit bericht.

Huidig beleid als goede basis voor 2023

Zilveren Kruis continueert het meerjarige inkoopbeleid en wijzigt zo min mogelijk. Dit geeft u als zorgaanbieder duidelijkheid en zekerheid. Het huidige inkoopbeleid vormt ook voor 2023 een goede basis om samen te werken aan de uitdagingen waar wij voor staan in de langdurige zorg.

De aanpassingen zijn beperkt

Enkele landelijke ontwikkelingen vragen om aanpassing van het inkoopbeleid. Wij publiceren deze in het inkoopbeleid voor 2023.
In het inkoopbeleid publiceren we ook de tariefpercentages. Zoals we in ons meerjarenbeleid hebben aangekondigd, vervalt in 2023 de tijdelijke generieke verhoging. Daarom zijn de tariefpercentages in 2023 in de meeste gevallen lager.

1 juni: publicatie aanvulling 2023 op het inkoopkader

Op 1 juni publiceert Zilveren Kruis Zorgkantoor een aanvulling voor 2023 op het inkoopkader. U vindt deze dan op onze website. Daarin vindt u ook een aangepaste planning met de belangrijkste data.

Meer informatie over de vooraankondiging?

Voor méér informatie verwijzen wij u naar de Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023 (pdf).