Compensatie voor inkomstenderving Subsidieregeling Extramurale Behandeling

Heeft u als zorgaanbieder een productieafspraak voor de Subsidieregeling Extramurale Behandeling (SEB)? En is er sprake van inkomstenderving ten gevolge van COVID-19? U kunt dan gebruik maken van de regeling voor financiƫle compensatie. Het ministerie van VWS heeft dit per brief (pdf) bekend gemaakt.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie

  • U heeft in 2020 een overeenkomst met het Zorgkantoor voor de tijdelijke Subsidieregeling Extramurale Behandeling.
  • U heeft in de maanden maart t/m juni minder zorg geleverd dan in februari 2020 als gevolg van COVID-19.

Zo vraagt u compensatie aan

  • U stuurt ons uiterlijk 30 september een mail waarin u aangeeft:
    Over welke maanden tussen februari en juli u compensatie wilt ontvangen
    Uw AGB-code (declarantcode)
  • U stuurt uw mail naar nalevingwlz@zilverenkruis.nl
  • U zet in het onderwerp: SEB omzetderving COVID-19.

Hoe handelen wij uw verzoek af?

Wij berekenen het compensatiebedrag aan de hand van de formule die het ministerie van VWS heeft gepubliceerd (zie rode tekst in bijlage (pdf)). Voor de berekening van de omzetderving gaan wij uit van de stand van de goedgekeurde declaraties van 30 september 2020. Het CAK keert het bedrag rond 3 november uit. Een afschrift van de betaalopdracht (SB10-formulier) ontvangt u in de inkoopapplicatie.

Wat zijn de gevolgen voor de herschikking van de subsidieregeling?

Voor de herschikking houden wij rekening met de vergoede omzetderving. U ontvangt te zijner tijd meer informatie over de herschikking.