Bestuursverklaringen Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3

Zorgaanbieders kunnen een beroep doen op omzetderving ten gevolge van COVID-19. Meer informatie hierover staat in de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3. Op de website van de NZa staat de laatste versie van de beleidsregel.

De bestuursverklaringen kunt u downloaden en invullen

Om in aanmerking te komen voor omzetderving fase 3 is het nodig dat u een bestuursverklaring bij het zorgkantoor indient. Bovenaan de bestuursverklaringen staat beschreven op welke situatie(s) de verklaring van toepassing is. Let u er goed op dat u aangeeft welke situatie bij u van toepassing is om een beroep te doen op omzetderving fase 3.

Dit geldt niet als er sprake is van een nieuwe besmetting. In dat geval is het voldoende om telefonisch of per mail een melding te doen bij uw zorginkoper.

Download de bestuursverklaringen (docx)

De ingevulde en ondertekende bestuursverklaring(en) mailt u naar het zorgkantoor

U gebruikt hiervoor het e-mailadres zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl. Als u vragen heeft over de beleidsregel of de bestuursverklaring(en) neemt u contact op met uw zorginkoper.