Beleidsregel overgang tarieven langdurige zorg 2019

Met ingang van 2019 zijn de tarieven van een deel van de prestaties in de Wlz gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen financiƫle impact hebben voor de zorgaanbieder. Om de gevolgen te beperken is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een tijdelijke overgangsprestatie. In de beleidsregel is toegelicht in welke situaties u aanspraak kunt maken op deze prestatie. Hieronder vindt u informatie over de manier waarop Zilveren Kruis met zorgaanbieders afspraken maakt over deze prestatie.

De NZa stelt de rekentool beschikbaar voor de Beleidsregel overgang tarieven langdurige zorg 2019

De tool is onderdeel van het Formulier Kwaliteitsbudget/ Overgangsregeling 2019. Met behulp van deze tool kan een zorgaanbieder berekenen of zij in aanmerking komt voor de Overgangsprestatie tariefherijking 2019. De NZa stelt de tool ook beschikbaar bij de Herschikking en de Nacalculatie 2019.

Bij de herschikking 2019 maken wij afspraken met de zorgaanbieder over de overgangsprestatie

Een aanbieder die in aanmerking komt voor de overgangsprestatie kan deze opnemen in het formulier herschikking 2019. Het lumpsum bedrag van deze prestatie wordt uitbetaald aan de zorgaanbieder als de NZa de beschikking heeft afgegeven van de herschikking 2019. Wij maken dus geen gebruik van de mogelijkheid om deze prestatie in te dienen via het Formulier Kwaliteitsbudget/ Overgangsregeling 2019 (deadline 31 maart 2019).

U ontvangt in augustus van ons een prognose voor 2019, dit volume vult u in de tool in

Zilveren Kruis heeft geen volumeafspraken gemaakt voor 2019. Wij zien graag dat alle zorgaanbieders dezelfde uitgangspunten gebruiken voor het invullen van de tool. Bij het invullen is daarom het volgende van belang:

  • U gebruikt de volumes op basis van onze prognose van de declaraties van periode 1 t/m 6;
  • Voor de vervoersprestaties 2018 gaat u uit van de volumes in de nacalculatie 2018;
  • Voor een correcte uitkomst is het belangrijk om alle prestaties waarop u volume realiseert in te vullen in de tool;
  • U kunt per NZa-nummer een tool invullen.

De rekentool van de NZa geeft aan of u in aanmerking komt voor de overgangsprestatie

Zilveren Kruis zal de tool controleren aan de hand van de hiervoor genoemde uitgangspunten. Mocht u eerder willen onderzoeken of u in aanmerking komt voor de overgangsprestatie, dan staat het u vrij de tool in te vullen met uw eigen prognose voor 2019.