Het beleidskader Wlz is geactualiseerd

Het beleidskader is een onderdeel van het landelijk inkoopkader. Het beleidskader maakt helder wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van Wlz-zorg.

Het beleidskader is aangepast aan actuele ontwikkelingen in de Wlz

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van het beleidskader zijn:

  • De ontwikkelingen per sector zijn geactualiseerd.
  • Informatie over hulpmiddelen en roerende voorzieningen is geactualiseerd.
  • De gedragslijn en inkoopvoorwaarden van SGLVG en LVG 1-5 is toegevoegd.
  • De informatie over technologische innovatie, vervoer, opbaren in kamer na overlijden en deeltijdverblijf is toegevoegd.

Lees het geactualiseerde beleidskader (pdf)