Bekendmaking planning nacalculatie 2018

De definitieve planning voor de nacalculatie 2018 is klaar. Lees wat u vóór 1 april 2019 moet doen en wat de deadlines zijn.

Bekijk de volledige planning

Lever vóór 1 april 2019 de nacalculatie 2018 aan

Dan kunnen wij deze voor 1 juni 2019 bij de NZa indienen.

Zorg dat uw nacalculatie volledig is

Met volledig bedoelen wij dat de nacalculatie aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • uw nacalculatieopgave bevat de gerealiseerde productie over 2018 en overige onderdelen:
  • u heeft een door de accountant ondertekende controleverklaring toegevoegd;
  • uw accountant staat geregistreerd in het register van de NBA;
  • u heeft het ondertekeningsdocument (bij voorkeur in pdf-format) toegevoegd. Het is ondertekend door een tekenbevoegd persoon in uw organisatie;
  • indien van toepassing: er is een toelichting bij de ‘Vragenlijst controleprotocol’, gewaarmerkt door de accountant;
  • indien van toepassing: er is een toelichting bij de ‘Vragenlijst overige vragen’.

Uiterlijk 31 december 2018 publiceren wij het beleid en de definitieve procedure

In de procedure staat hoe u de verschillende documenten bij ons aanlevert en bij wie u terecht kunt met vragen. Het beleid geeft aan hoe wij de nacalculatieopgaven beoordelen. Dit is gebaseerd op het inkoop- en herschikkingsbeleid van 2018.

Doe vóór 1 februari 2019 uw aanvraag extreme kosten

De goedgekeurde aanvragen (extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen) worden dan in de nacalculatieopgave verwerkt.

Meer lezen over de procedure declareren dure geneesmiddelen