Sinds kort plaatsen wij automatisch een MEZ wanneer uw toewijzing is verlopen

U hoeft geen MEZ (Melding Einde Zorg) te sturen als de zorg stopt op de einddatum van de toewijzing. Maar de cliënt moet soms wel bij het CAK worden afgemeld. Om te zorgen dat dit gebeurt zetten wij automatisch een MEZ op de toewijzing.

Wij plaatsen in de volgende situatie automatisch een MEZ

  • De zorgtoewijzing heeft een MAZ,
  • en de einddatum van de zorgtoewijzing is meer dan 21 dagen geleden
  • en er is geen andere geldige toewijzing met een (aansluitende) MAZ.

Voorkom dat we de cliënt onterecht afmelden bij het CAK voor de eigen bijdrage Wlz

Zorg dat u altijd een geldige toewijzing en MAZ heeft wanneer u zorg levert. Vraag op tijd een (verlenging van de) toewijzing aan. Vraag de coördinator zorg thuis of dossierhouder dit te doen wanneer u overbruggingszorg levert. Ook is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk een MAZ stuurt op een nieuwe toewijzing. Op die manier wordt de cliënt niet onterecht afgemeld bij het CAK.