Aanvraag kwaliteitsbudget 2019 in de V&V uiterlijk 31 december 2018

Voor 2019 zijn er extra middelen beschikbaar voor de verpleeghuiszorg in de vorm van een kwaliteitsbudget. Het kwaliteitsbudget is bestemd voor de inzet van extra zorgpersoneel. Maximaal 15% van deze middelen kan breder ingezet worden. Alleen zorgaanbieders die een kwaliteitsplan met meerjarenbegroting indienen komen in aanmerking voor extra middelen.

Gebruik voor de aanvraag de tool

In samenspraak met ActiZ en individuele zorgorganisaties heeft ZN de afgelopen weken een tool ontwikkeld, waarmee zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget kunnen onderbouwen. Met de tool kunt u een (meerjaren)begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De informatie in de tool sluit aan op de informatie uit de begroting van het kwaliteitsplan en voegt u als bijlage toe aan het kwaliteitsplan.

Open de tool (xlsx)

Bekijk de toelichting (docx)

Meer informatie over het kwaliteitsbudget vindt u in de Aanvulling 2019 inkoopkader Zilveren kruis 2018-2020 - gecontracteerde aanbieders (pdf) en Aanvullende Nota van Inlichtingen Aanvulling 2019 inkoopkader Wlz 2018-2020 (pdf).

Vraag aan tussen 1 september en 31 december 2018

E-mail het kwaliteitsplan inclusief de tool naar ons. Dient u uw plannen in voor 1 november 2018? Dan kunnen wij de plannen met u bespreken voor 1 januari. Bij tijdig akkoord ontvangt u het voorschot vanaf 1 januari. Dient u uw plannen later in en gaan wij akkoord? Dan ontvangt u het voorschot ook later. Uiterlijk 1 april 2019 wordt het budget vastgelegd in het NZa portaal.

U ontvangt uiterlijk 1 september meer informatie

Uiterlijk op 1 september ontvangt u een e-mail met aanvullende informatie over het invullen en aanleveren van de tool. Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw zorginkoper.