Aanpassing betaalbeleid in verband met het op peil houden van liquiditeit

De impact van het coronavirus op uw werk is erg groot. Wij vinden het belangrijk dat u zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunt richten op het veilig leveren van zorg. Alle zorgkantoren hebben daarom samen met het ministerie van VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit verder uitgewerkt hoe de financiële gevolgen voor zorgaanbieders in de langdurige zorg opgevangen kunnen worden.

Op 16 april informeerde Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgkantoren alle aanbieders van langdurige zorg met een brief over de steunmaatregelen (pdf).

Vanaf mei betalen wij u een werkvoorschot

Op basis van extrapolatie zorgkosten februari wordt uw werkvoorschot berekend. Hiervoor gebruiken wij de door ons goedgekeurde declaraties AW319 P2. Het werkvoorschot wordt eventueel aangevuld met ontwikkelbudget en kwaliteitsbudget als hierover afspraken zijn gemaakt.

Zorg dat u de maand februari uiterlijk voor 22 april zo volledig mogelijk hebt aangeleverd

Alleen declaraties die uiterlijk 22 april zijn ingediend en goedgekeurd kunnen wij meenemen in de berekening van de extrapolatie.

Het voornemen is om voor iedere zorgaanbieder dezelfde uitgangspunten te hanteren

Het kan voorkomen dat er zorgaanbieders zijn die een stijging in productie laten zien in P3 of geen declaraties P2 hebben aangeleverd maar wel inmiddels cliënten in zorg hebben. Op basis van contact met u, inschatting zorginkoper of iWlz gegevens, bekijken wij of een afwijking op bovenstaande beleid nodig is. Ook worden eventuele na-declaraties over P1 en P2 in deze beslissing meegenomen.

Wij streven er naar om het voor iedere zorgaanbieder zo inzichtelijk mogelijk te maken hoe het werkvoorschot tot stand is gekomen. Dit willen we de komende maanden vasthouden.

Heeft u vragen over dit bericht?

Neem gerust contact met ons op of met uw zorginkoper. U bereikt ons het beste per e-mail via nalevingwlz@zilverenkruis.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur op 038 456 6315.