Aangepast begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

In het eerder gepubliceerde model bleek helaas een fout te zitten. Het model begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg en de toelichting zijn om deze reden aangepast. Gebruik de nieuwe versie voor het indienen van uw aanvraag voor het kwaliteitsbudget.

Al voor 1 november uw aanvraag voor het kwaliteitsbudget 2020 ingediend?

Dan hoeft u niets te doen. Wij passen het model voor u aan. De benodigde gegevens hebben wij van u ontvangen via uw aanvraag. De wijziging heeft effect op de berekening van het kwaliteitsbudget. U ontvangt van ons een nieuw begrotings- en verantwoordingsmodel waarin wij de door u aangeleverde gegevens hebben opgenomen.

Actiz en ZN hebben een infosheet kwaliteitsbudget aanvraag en verantwoording opgesteld

De infosheet vindt u binnenkort op de websites van Actiz en ZN.