Aankondiging Portaal kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Voor de verpleeghuiszorg is voor de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit in verpleeghuizen. De meeste zorgaanbieders hebben hiervoor een plan ingediend. Om het aangevraagde kwaliteitsbudget te kunnen onderbouwen en de besteding van het kwaliteitsbudget te verantwoorden, is het tijdelijke Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld. Het Portaal is ontwikkeld door Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ. Dit Portaal vervangt de Exceltool die u eerder gebruikte.

Voordelen van Portaal

Door gebruik te maken van een Portaal worden de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgkantoren beperkt en is ontsluiting van gegevens eenvoudiger. Zorgaanbieders en zorgkantoren kunnen de informatie uit het Portaal gebruiken voor de onderlinge gesprekken. Het Portaal wordt daarnaast gebruikt bij een eventuele herschikking van de middelen. De informatie uit het Portaal wordt door zorgkantoren gebruikt om aan het ministerie van VWS over de voortgang van de inzet van het kwaliteitsbudget te rapporteren.

Wat vraagt dit van u?

U wordt verzocht periodiek gegevens in het Portaal in te voeren. In 2019 is dat in mei, juli en oktober. U heeft steeds een maand de tijd om de gegevens in te vullen. De gegevens ter verantwoording over heel 2019 moeten voor 1 april 2020 ingevoerd zijn. De gegevens die u eerder via de Exceltool heeft ingediend worden automatisch in het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg gezet.

Hoe kunt u gegevens invoeren?

Binnenkort ontvangt u (als u een kwaliteitsbudget toegekend heeft gekregen) informatie van Vektis over het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. Met deze informatie kunt u zich als zorgaanbieder registreren om het Portaal vanaf mei aanstaande te gebruiken. U ontvangt daarnaast uitleg over de wijze waarop u de gegevens periodiek kunt invoeren.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg? Neemt u dan contact met ons op.