Aangepaste regeling Meerzorg 2019

Voor intramurale zorg (en geclusterd VPT) zijn in 2015 10 proeftuinen gestart. Het doel daarvan was het optimaliseren van de kwaliteit van zorg in de gehandicaptenzorg voor klanten met een extreme zorgbehoefte (gedragsproblematiek en ernstige somatische problematiek). En het verbeteren van de kwaliteit van bestaan voor deze klanten.

In 2018 was het mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe werkwijze via het experimenteerartikel proeftuinen Meerzorg 2018. Dit was 1 jaar mogelijk voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Door positieve resultaten breder uitgerold

Voor 2019 heeft de NZa de beleidsregel Meerzorg aangepast. Deze wijzigingen vervangen de proeftuinen vanaf 1 januari 2019.

Vragen en antwoorden

Op 6 november 2018 gaf Zilveren Kruis Zorgkantoor in samenwerking met het CCE en zorgaanbieders een presentatie. Op korte termijn zullen ook de vragen en antwoorden die tijdens deze bijeenkomst zijn behandeld gepubliceerd worden.

Bekijk de presentatie (pptx)

Meer lezen over Meerzorg 2019 aanvragen