Informatie voor cliënten(raden) over inkoopbeleid Wlz 201727-5-2016

In april heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor in regionale bijeenkomsten met cliëntenraden gesproken over de zorginkoop 2017 voor de Wlz.

lees meer

Contouren inkoopkader Wlz 20178-4-2016

Zorgkantoren nemen zorgaanbieders graag mee in de huidige denklijnen over de zorginkoop Wlz 2017 en publiceren om die reden de eerste contouren van het landelijke inkoopkader Wlz 2017

lees meer