Contouren inkoopkader Wlz 20178-4-2016

Zorgkantoren nemen zorgaanbieders graag mee in de huidige denklijnen over de zorginkoop Wlz 2017 en publiceren om die reden de eerste contouren van het landelijke inkoopkader Wlz 2017

lees meer