Presentaties zorginkoopbeleid Wlz 2017 GZ en VenV6-6-2016

​Op 1 juni heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor het zorginkoopbeleid Wlz 2017 gepresenteerd aan zorgaanbieders werkzaam in de Gehandicaptenzorg en Verpleging & Verzorging.

lees meer

Zilveren Kruis Zorgkantoor contracteert onafhankelijke cliëntondersteuning voor 20171-6-2016

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten, zodat de cliënt weloverwogen keuzes kan maken over de zorg. Hier leest u hoe Zilveren Kruis Zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2017.

lees meer

Zilveren Kruis Zorgkantoor publiceert de zorginkoopdocumenten Wlz 20171-6-2016

In deze documenten is het zorginkoopbeleid voor Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg toegelicht en is informatie opgenomen over de inkoopprocedure.

lees meer

Informatie voor cliënten(raden) over inkoopbeleid Wlz 201727-5-2016

In april heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor in regionale bijeenkomsten met cliëntenraden gesproken over de zorginkoop 2017 voor de Wlz.

lees meer

Contouren inkoopkader Wlz 20178-4-2016

Zorgkantoren nemen zorgaanbieders graag mee in de huidige denklijnen over de zorginkoop Wlz 2017 en publiceren om die reden de eerste contouren van het landelijke inkoopkader Wlz 2017

lees meer