De definitieve beoordeling van de ontwikkelafspraken 2016 vindt plaats in januari 201716-11-2016

Bij de herschikking 2016 is de tariefopslag voorlopig toegekend aan zorgaanbieders op basis van de tussenbeoordeling van hun ontwikkelafspraken.

lees meer

Productieafspraken 2017 passen binnen de contracteerruimte 201711-11-2016

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft in de eerste inkoopronde 2017 productieafspraken gemaakt voor de Wlz in Zorg in Natura.

lees meer

Herschikkingsafspraken 2016 passen binnen de contracteerruimte 201610-11-2016

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft in de herschikkingsronde 2016 definitieve productieafspraken gemaakt voor de Wlz in Zorg in Natura.

lees meer

Vooraankondiging inkoop 2017 Subsidieregeling Extramurale Behandeling26-10-2016

Naar verwachting wordt de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2017 medio november 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

lees meer

Prestaties toeslagen W&T 2017 verwerken in budgetformulier 201712-10-2016

V&V-zorgaanbieders die een plan ingediend hebben om in 2017 in aanmerking te komen voor de extra middelen die in het kader van het programma Waardigheid & Trots (W&T) beschikbaar zijn gesteld voor daginvulling en deskundigheidsbevordering, verwerken de prestaties W&T-toeslagen in hun budgetformulier 2017.

lees meer

Landelijk aanvullend inkoopbeleid voor Schoonmaak en Logeren 201721-9-2016

De NZa heeft voor 2017 twee nieuwe prestaties afgegeven. Dit zijn de prestatie Schoonmaak en prestaties voor Logeren.

lees meer