Experiment Persoonsvolgende bekostiging GZ Rotterdam in 2017 open voor nieuwe zorgaanbieders21-12-2016

Zilveren Kruis Zorgkantoor maakt het mogelijk voor nieuwe zorgaanbieders om gedurende het jaar 2017 een overeenkomst te krijgen voor dit experiment. In deze publicatie informeren wij zorgaanbieders hoe dit in zijn werk gaat.

lees meer

De uitvoering regeling meerzorg 2017 is vastgesteld met het bijbehorende aanvraagsjabloon 201715-12-2016

Voor het aanvragen van meerzorg is in 2017 1 integraal aanvraagsjabloon ontwikkeld voor de 3 verschillende sectoren

lees meer

Overgangsrecht in Regeling Wlz-indiceerbaren15-12-2016

In het Wlz-overgangsrecht is geregeld dat een aantal groepen mensen in 2016 nog zorg krijgen die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen.

lees meer

Financiering onderhanden werk Wlz 201713-12-2016

Net als in 2016 wordt de financiering onderhanden werk 2017 gebaseerd op de goedgekeurde AW319-declaraties.

lees meer

Verandering huishoudelijke hulp voor cliënten met Wlz zorg thuis30-11-2016

Huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wlz indicatie valt vanaf 1 januari 2017 onder de Wlz.

lees meer

Zilveren Kruis Zorgkantoor publiceert het beleid voor de contractering van de subsidieregeling Extramurale Behandeling 201730-11-2016

Op 26 oktober 2016 gaf Zilveren Kruis Zorgkantoor (Zilveren Kruis) in een vooraankondiging aan dit beleid vandaag te publiceren.

lees meer