Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor klanten in een Wlz-zorginstelling17-7-2019

Hulpmiddelen voor klanten die in een Wlz-instelling verblijven (ZZP) worden nu vanuit vier regelingen geleverd en gefinancierd: de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en soms ook de WIA.

lees meer

Herschikkingsbeleid 20191-7-2019

Het herschikkingsbeleid vloeit voort uit het zorginkoopbeleid Wlz 2019.

lees meer

Publicatie Nota van inlichtingen Aanvulling 2020 op inkoopkader Wlz 2018-202028-6-2019

De Nota van inlichtingen van de Aanvulling 2020 op het inkoopkader Wlz 2018-2020 is gepubliceerd. In de Nota van inlichtingen staan de antwoorden op vragen die gesteld zijn over de Aanvulling 2020 op het inkoopkader Wlz 2018-2020.

lees meer

Wijziging vervoersprestaties voor dagbesteding18-6-2019

Per 1 juli zijn de controles op de vervoersprestaties voor dagbesteding met terugwerkende kracht aangepast.

lees meer

Publicatie aanvulling 2020 op inkoopkader Wlz 2018-202029-5-2019

Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopkader. U vindt deze in de Aanvulling 2020 op het inkoopkader 2018-2020.

lees meer

Onafhankelijke cliëntondersteuning en cliëntenvertrouwenspersoon in 202029-5-2019

Graag informeren wij u over de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning en cliëntenvertrouwenspersoon in 2020.

lees meer