Bekendmaking planning nacalculatie 201715-9-2017

De definitieve planning voor de nacalculatie 2017 is gereed. Lees wat u moet doen en wanneer de deadlines zijn. En bekijk de volledige planning.

lees meer

Publicatie tarieven Wlz 201814-9-2017

Onze 2018 tarieven voor langdurige zorg volgens de Wlz zijn bekend. Bekijk de te declareren tarieven voor de sectoren verzorging & verpleging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

lees meer

Aanvullende budgetafspraken subsidieregeling extramurale behandeling 201713-9-2017

Een aantal zorgaanbieders maakt gebruik van de subsidieregeling extramurale behandeling en overschrijdt op dit moment de basisbudgetafspraak voor 2017. Daarom kiezen wij er voor om bij de betaling van periode 8 aanvullende budgetafspraken te maken met deze zorgaanbieders.

lees meer

Beleidswijziging logeren met terugwerkende kracht12-9-2017

​Op 14 juli publiceerden wij de nadere nota van inlichtingen Wlz 2018-2020. Daarin staat een beleidswijziging voor logeren die met terugwerkende kracht ingaat.

lees meer

Soms onterechte foutcode 0300 in de AW32023-8-2017

Sinds vorige week sturen wij de foutcode 0300 soms onterecht mee in de AW320. Mogelijk heeft u daarom onterecht uitval ontvangen.

lees meer

Verwerking nieuwe tarieven voor V&V in september27-7-2017

Het Ministerie van VWS stelde vanaf 2017 een extra bedrag van € 100 miljoen beschikbaar voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het extra bedrag is verwerkt in de tarieven voor de prestaties verpleging & verzorging.

lees meer