Aangepaste regeling Meerzorg 20198-11-2018

Voor 2019 heeft de NZa de beleidsregel Meerzorg aangepast. Deze wijzigingen vervangen de proeftuinen vanaf 1 januari 2019.

lees meer

Vooraankondiging beleid contractering subsidieregeling extramurale behandeling 201931-10-2018

De periode tussen publicatie van dit beleid en de deadline voor aanmelding is kort. Daarom informeren wij u nu al op hoofdlijnen over het voorgenomen beleid en het tijdpad om tot een overeenkomst te komen.

lees meer

Publicatie tarieven Wlz 201918-10-2018

Onze tarieven 2019 voor langdurige zorg Wlz zijn bekend.

lees meer

Het beleidskader Wlz is geactualiseerd16-10-2018

Het beleidskader is aangepast aan actuele ontwikkelingen in de Wlz. Wilt u weten wat de wijzigingen zijn? Lees meer over het beleidskader Wlz.

lees meer

Wacht met uw aanvraag voor meerzorg in 201911-10-2018

In 2019 komt er nieuw beleid voor meerzorg. Het nieuwe beleid wordt op 1 november 2018 door Zorginstituut Nederland gepubliceerd in het voorschrift zorgtoewijzing.

lees meer

Nieuw team Zicht op Zorg belt u op27-9-2018

Team Zicht op Zorg is gestart bij het Zorgkantoor. Misschien krijgt u binnenkort een medewerker aan de telefoon.

lees meer