Declareren van mondzorg wijzigt per 1 juli 201722-6-2017

Bent u mondzorgprofessional (MZP)? Dan declareert u behandelingen met een behandeldatum vanaf 1 juli 2017 digitaal bij Zilveren Kruis Zorgkantoor. Wij sturen u ook digitaal de retourinformatie over de ingediende declaratie.

lees meer

Partijen slaan handen ineen voor betere verpleeghuiszorg in Rotterdam13-6-2017

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt zes miljoen beschikbaar voor betere verpleeghuiszorg in Rotterdam. Dat maakte hij bekend bij het ondertekenen van de intentieverklaring Samen Sterk 010.

lees meer

Zorgkantoren contracteren onafhankelijke clientondersteuning voor 20181-6-2017

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten, zodat de cliënt weloverwogen keuzes kan maken over de zorg. Wij lichten graag toe hoe de zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2018 en verder.

lees meer

Publicatie inkoopkader Wlz 2018-20201-6-2017

In het inkoopkader is het zorginkoopbeleid voor Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg toegelicht en is informatie opgenomen over de inkoopprocedure.

lees meer

Nieuw protocol productveiligheid en aansprakelijkheid rolstoelen Wlz31-5-2017

Zilveren Kruis heeft in nauwe samenwerking met brancheorganisatie Firevaned het protocol 'Productveiligheid en aansprakelijkheid rolstoelen Wlz' aangepast. Het protocol is leesbaarder geworden en volledig in lijn gebracht met laatste wijzigingen in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

lees meer

Bereikbaarheid van onze afdelingen23-5-2017

lees meer