Update betaalbeleid Wlz 201916-8-2018

Er is een update van het betaalbeleid Wlz 2019. In het vernieuwde betaalbeleid geven wij u informatie over de financiering van onderhanden werk en de betaling en verantwoording van extra middelen in de V&V.

lees meer

Aanvraag kwaliteitsbudget 2019 in de V&V uiterlijk 31 december 201814-8-2018

Voor 2019 zijn er extra middelen beschikbaar voor de verpleeghuiszorg in de vorm van een kwaliteitsbudget. Alleen zorgaanbieders die een kwaliteitsplan met meerjarenbegroting indienen komen in aanmerking voor extra middelen.

lees meer

Presentaties cliƫntenraadbijeenkomsten V&V juli 201813-8-2018

Zilveren Kruis Zorgkantoor organiseerde op 13 juli in Nieuwegein en op 17 juli in Zwolle bijeenkomsten voor V&V-cliƫntenraden.

lees meer

Regioanalyses 2017 V&V en GZ beschikbaar30-7-2018

De regioanalyses gaan over ontwikkelingen in uw regio die van invloed zijn op de zorgvraag.

lees meer

Voorschrift zorgtoewijzing gewijzigd per juli 201816-7-2018

Vanaf 1 juli 2018 geldt er een nieuw voorschrift. Vanaf deze datum is de regeling extra kosten thuis (EKT) binnen de Wet langdurige zorg verruimd.

lees meer

Aanlevering plannen voor W&T-toeslagen 2019 uiterlijk 1 oktober 201816-7-2018

Zorgaanbieders dienen hun plannen uiterlijk 1 oktober 2018 in bij Zilveren Kruis

lees meer