NZa formulier kwaliteitsbudget en addendum op de overeenkomst21-2-2019

Valt uw organisatie onder het kwaliteitskader verpleeghuiszorg? Dan is het belangrijk dat u de afspraak voor het kwaliteitsbudget invult.

lees meer

De rekenmodule 2019 invullen bij de combinatie met pgb14-2-2019

Het invullen van de rekenmodule gaat niet altijd goed wanneer de klant kiest voor een combinatie van pgb en Zorg in natura (ZIN). Lees de korte samenvatting van de beschrijving in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 hoofdstuk 3.

lees meer

Let op de declaratietermijnen AW31913-2-2019

In 2019 hebben wij een nieuw betaalbeleid. Het is nu nog belangrijker om tijdig te declareren.

lees meer

Het formulier nacalculatie 2018 staat voor u klaar in het NZa-portaal12-2-2019

U kunt van start met de nacalculatie 2018. Het formulier is beschikbaar in het NZa-portaal. Wij wijzen u nog op enkele aandachtspunten.

lees meer

Beleidsregel overgang tarieven langdurige zorg 201911-2-2019

Per 2019 zijn de tarieven van een deel van de prestaties in de Wlz gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen financiële impact hebben voor de zorgaanbieder.

lees meer

Ontwikkelbudget11-2-2019

Voor 2018 en 2019 zijn de eerste afspraken gemaakt met zorgaanbieders over plannen die gefinancierd worden vanuit het ontwikkelbudget. Voor enkele regio’s zijn nog middelen vanuit 2018 en 2019 beschikbaar.

lees meer