Publicatie aanvulling 2020 op inkoopkader Wlz 2018-2020

29-5-2019

Het Zilveren Kruis inkoopkader Wlz 2018-2020 blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopkader. U vindt deze in de Aanvulling 2020 op het inkoopkader 2018-2020.

 

Lees wat voor u van belang is

In de aanvulling 2020 op het inkoopkader leest u wat van belang is voor uw inschrijving. Er is een aparte aanvulling voor gecontracteerde zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders.

 

Stel uw vragen over de aanvulling voor 19 juni 2019

Maakt u voor het stellen van uw vragen gebruik van het format. U kunt alleen vragen stellen over nieuw beleid (gearceerde teksten) in de Aanvulling 2020. Het format stuurt u per e-mail op onder vermelding van "Vragen inkoopdocumenten 2020". Uiterlijk 28 juni 2019 plaatsen wij de antwoorden op gestelde vragen in een nota van inlichtingen op onze website.

 

Bekijk de documenten