Zilveren Kruis Zorgkantoor publiceert het Zorginkoopbeleid voor het Experiment Persoonsvolgende Bekostiging

15-6-2016

In het zorginkoopdocument WLz 2017 voor de gehandicaptenzorg heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor al aangegeven voor de regio Rotterdam te gaan experimenteren met Persoonsvolgende bekostiging. Dit experiment komt voort uit de Kamerbrief Waardig leven met zorg.

Het experiment kent een eigen zorginkoopbeleid
Het experimenteren met persoonsvolgendheid is een van de acties van de Staatssecretaris om er voor zorgen dat in de praktijk invulling wordt gegeven aan de doelen van de Wlz. Het experiment met persoonsvolgende bekostiging beoogt de mogelijkheden van cliënten te vergroten om zorg te kiezen die het beste past bij hun wensen, behoeften en manier van leven. Als gevolg van het experiment is voor de gehandicaptenzorg in de regio Rotterdam in 2017 een apart zorginkoopbeleid van toepassing.

Het zorginkoopdocument Wlz voor het Experiment Persoonsvolgende bekostiging gehandicaptenzorg voor de regio Rotterdam is op 15 juni 2016 gepubliceerd op onze website: download hier het inkoopdocument, de bijlage of de modelovereenkomst.

Vragen over het Experiment GZ Rotterdam stelt u tot en met 28 juni
Het is na 28 juni 2016 niet meer mogelijk om vragen te stellen. Zilveren Kruis Zorgkantoor geeft uiterlijk op vrijdag 1 juli 2016 antwoord op uw vragen in de ‘Nota van Inlichtingen’.