Zilveren Kruis Zorgkantoor publiceert de zorginkoopdocumenten Wlz 2017

1-6-2016

In deze documenten is het zorginkoopbeleid voor Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg toegelicht en is informatie opgenomen over de inkoopprocedure. U kunt de documenten downloaden onder 'Zorginkoopbelei​d 2017 - zorginkoopdocumenten'.

Heeft u vragen over de inkoop Wlz 2017?
Het is na 28 juni 2016 niet meer mogelijk om vragen te stellen.

Zilveren Kruis Zorgkantoor geeft uiterlijk op vrijdag 1 juli 2016 antwoord op uw vragen in de ‘Nota van Inlichtingen’. Hierin worden ook antwoorden opgenomen die gesteld zijn over het Landelijk Inkoopkader 2017. De Nota van Inlichtingen publiceren wij op de website.

U kunt alleen een offerte indienen via de digitale zorginkoopapplicatie
Het invullen en indienen van de offerte kan alleen via de digitale zorginkoopapplicatie. De digitale zorginkoopapplicatie is beschikbaar vanaf 1 juni 2016 en sluit op maandag 1 augustus 2016 om 17.00 uur. Meer informatie over de zorginkoopapplicatie staat vermeld in de ‘Handleiding digitale zorginkoopapplicatie’.

Voor vragen over de digitale zorginkoopapplicatie neemt u contact op met de helpdesk. De helpdesk is bereikbaar van 1 juni tot en met 1 augustus 2016 van 9.00 – 12.00 uur op werkdagen op telefoonnummer: 038 45 66 315 of via e-mail naar zorginkoophelpdesk@zilverenkruis.nl. Vragen die binnenkomen na 1 augustus 2016 17.00 uur kunnen we niet meer in behandeling nemen.

Voor de digitale zorginkoopapplicatie heeft u een inlognaam nodig
Voor de digitale zorginkoopapplicatie heeft u naast een inlognaam ook een wachtwoord nodig. Zorgaanbieders die voor 2016 een overeenkomst met Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben voor het leveren van Wlz zorg gebruiken hun huidige inloggegevens. Mocht u uw inlognaam zijn vergeten, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Zorgaanbieders die in 2016 geen productieafspraken voor de Wlz-zorg met Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben gemaakt, vragen een inlognaam en een wachtwoord aan. Het is na 27 juli 2016 niet meer mogelijk om een inlognaam aan te vragen.

Bent u een zorgaanbieder die een overeenkomst Wlz 2016 heeft gesloten met een ander zorgkantoor dan Zilveren Kruis Zorgkantoor? Dan is het nodig dat u voor het indienen van een offerte bij Zilveren Kruis Zorgkantoor ook een inlognaam en een wachtwoord aanvraagt. ​​