Zilveren Kruis Zorgkantoor publiceert Nota’s van Inlichtingen

1-7-2016

Volgens de planning van onze inkoopprocedure publiceren wij de Nota’s van Inlichtingen bij het zorginkoopbeleid Wlz 2017.

In deze Nota’s van Inlichtingen staan correcties en aanvullingen
Door vragen of bezwaren die zorgaanbieders kenbaar hebben gemaakt over het Zorginkoopbeleid Wlz 2017 van de sectoren GGZ, GZ en V&V hebben we deze toegevoegd. Per sector is er een Nota. De Nota over het Landelijke Inkoopkader, samen opgesteld met alle zorgkantoren, is in de nota’s van de sectoren opgenomen. Zilveren Kruis Zorgkantoor publiceert ook de bijlagen bij het zorginkoopbeleid Wlz 2017 waarin wijzigingen staan.

Ga naar de Nota's van Inlichtingen.