Zilveren Kruis Zorgkantoor contracteert onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2017

1-6-2016

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten, zodat de cliënt weloverwogen keuzes kan maken over de zorg. Hieronder leest u hoe Zilveren Kruis Zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2017.

In het inkoopkader en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden
Zilveren Kruis Zorgkantoor vindt het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen, toegankelijkheid voor cliënten en verantwoording. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.

Zilveren Kruis Zorgkantoor verlengt de overeenkomsten van de huidige contractanten met één jaar
De huidige contractanten hoeven niet opnieuw in te schrijven. Deze organisaties ontvangen uiterlijk 1 juni 2016 een brief over de verlenging van de overeenkomst. Uiterlijk 1 september 2016 krijgen deze organisaties een bericht over de (financiële) afspraak die het zorgkantoor wil maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2017.

U kunt zich tot 1 augustus 2016 aanmelden voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning
Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2017 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan onze cliënten, dan kunt u zich aanmelden. In het inkoopkader staat welke informatie de zorgkantoren willen ontvangen als onderbouwing van uw aanmelding. Stuur uw aanmelding en bijbehorende documenten naar zorginkoop2017wlz@zilverenkruis.nl.

Zilveren Kruis Zorgkantoor maakt uiterlijk 1 september 2016 bekend welke organisaties een overeenkomst krijgen
In het inkoopkader staat welke criteria van belang zijn voor de beoordeling van de aanmeldingen. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen de zorgkantoren welke organisaties zij contracteren. Organisaties die zich aangemeld hebben, ontvangen uiterlijk 1 september 2016 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak het zorgkantoor wil maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2017.

Tijdschema voor inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning  

Publicatie van het inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving 1 juni 2016
Einde inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 1 augustus 2016 17:00 uur
Beoordeling door zorgkantoren Tussen 2 augustus en 1 september 2016
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen 1 september 2016
Mogelijkheid tot bezwaar tot 16 september 2016 17.00 uur
Afsluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning oktober 2016
Ingangsdatum overeenkomst 1 januari 2017

  

Bijlagen: