Informatie voor cliënten(raden) over inkoopbeleid Wlz 2017

27-5-2016

In april heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor in regionale bijeenkomsten met cliëntenraden gesproken over de zorginkoop 2017 voor de Wlz.

De bijeenkomsten hebben waardevolle informatie opgeleverd
De gesprekken met de cliëntraden waren dynamisch. Het was erg prettig om met de raden van gedachten te wisselen over het inkoopbeleid Wlz 2017. Het heeft ons geholpen dit beleid vorm te geven. Het definitieve beleid wordt naar verwachting op 1 juni 2016 gepubliceerd op onze website. We kijken uit naar de vervolgbijeenkomsten in het najaar.

Er zijn verslagen gemaakt van de bijeenkomsten
We hebben ons best gedaan om van de gesprekken een verslag te maken. Vooral voor diegenen die niet aanwezig konden zijn.

Dit zijn de ontwikkelplannen voor 2017
Het afgelopen jaar hebben zorgaanbieders hiervoor een aantal thema’s ingediend. Wij hebben deze voor u in een overzicht gezet. Wij hopen dat de thema’s u inspireren en op nieuwe ideeën brengen.

Ook dit jaar hebben we weer een ‘praatplaat’ ontwikkeld
Deze is bedoeld om cliënten(raden) mee te nemen in de inhoud van het inkoopbeleid voor de Wlz 2017. In deze praatplaat leggen wij uit hoe de inkoop van 2017 in zijn werk gaat en wat we in de gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging en geestelijke gezondheidszorg willen bereiken. Van de praatplaat Gehandicaptenzorg plaatsen we later een meer toegankelijke versie op de website.