Het beleidskader 2018 is geactualiseerd

19-12-2017

De laatste actualiteiten zijn verwerkt in het beleidskader voor de contractering 2018. Dit beleidskader is door de zorgkantoren gezamenlijk opgesteld en is onlosmakelijk verbonden aan het Landelijke inkoopkader Wlz 2018-2020.

De wijzigingen staan in het kader gemarkeerd

Belangrijke wijzigingen die in het beleidskader hebben betrekking op:

  • Toegang tot de Wlz voor klanten met psychische aandoeningen
  • De machtiging voor kortdurende behandeling komt te vervallen
  • Trombose zorg en MSVT maken per 2018 onderdeel uit van de Wlz
  • Roerende voorzieningen en mobiliteitshulpmiddelen
  • De indicatie voor PTZ komt te vervallen
  • Declaratie ZZP VV10 ook mogelijk voor GZ en GGZ
  • Voor logeren volgen we de beleidsregel

Wanneer er lopende het jaar nog wijzigingen of aanvullingen zijn passen we het beleidskader aan

Wij informeren u hier uiteraard over.