2e versie voorschrift zorgtoewijzing 2018

In november publiceerden we het voorschrift zorgtoewijzing 2018. Als gevolg van wijzingen in de Regeling langdurige zorg (Rlz) is het voorschrift zorgtoewijzing 2018 aangepast.

Bekijk het nieuwe voorschrift zorgtoewijzing 2018 (pdf)

Bekijk alle downloads

Dit zijn de aanpassingen

In de nieuwe versie zijn aanpassingen aangebracht in de teksten over (positieve) beschikkingen, MSVT, gespecialiseerd verpleegkundig handelen en PTZ. Wilt u de zien wat er precies is veranderd? Bekijk dan de versie met wijzigingen. De wijzigingen zijn grijs gemarkeerd.

Voorschrift zorgtoewijzing met wijzigingen (pdf)

Ook nieuw voorschrift vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2018 zijn alle wijzigingen ten aanzien van iWlz 2.0 van kracht. Dit betekent een forse aanpassing van het voorschrift zorgtoewijzing. Om die reden wordt voor 1 april 2018 een nieuwe versie van het voorschrift zorgtoewijzing gepubliceerd. Het streven is deze versie in februari 2018 te publiceren.