Do’s & don'ts voor een goed kwaliteitsplan

De verpleeghuizen zijn volop bezig met het schrijven van de kwaliteitsplannen op grond waarvan de zorgkantoren de gesprekken gaan voeren. Ze doen dit met duidelijk enthousiasme, constateert Bregje Schouten, beleidsadviseur V&V bij het zorgkantoor van Zilveren Kruis.

Beleidsadviseur Bregje Schouten

Wat moet er in het kwaliteitsplan staan?

‘De kwaliteitskaders verpleeghuiszorg zijn opgesteld om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. In de kwaliteitsplannen geven de zorgaanbieders aan op welke wijze ze invulling geven aan kwaliteit en de zorg voor klanten verder verbeteren.'

Wat zijn absolute do’s voor het opstellen van het kwaliteitsplan?

‘Voor ons als zorgkantoor is het vooral belangrijk dat een verpleeghuis kijkt naar hoe de situatie op de verschillende locaties is en welke ontwikkeling het daarin wil doormaken. Het is goed als een verpleeghuis het echte verhaal laat zien. Wat gaat goed op de diverse locaties, welke verbeteringen willen ze realiseren en tegen welke dilemma’s lopen ze aan. We merken nu wel eens dat verpleeghuizen dit laatste soms lastig vinden, maar we vinden het juist prettig als ze open en transparant durven zijn. Het laat zien dat ze een visie hebben en willen leren en ontwikkelen. En het is sterk als een verpleeghuis daarin ambitieus durft te zijn. We weten dat er een forse uitdaging ligt, zeker ook op het gebied van personeelsproblematiek. Dus laat zien hoe je die problemen het hoofd wilt bieden en welke rol bijvoorbeeld de inzet van nieuwe arbeidsbesparende technologie kan spelen.

Wat ook belangrijk is, is dat een kwaliteitsplan aansluit bij de praktijk. Hiervoor is het nodig er ook de teams en de cliëntvertegenwoordigers bij te betrekken. Dit biedt ook ruimte om goed het onderscheid tussen de verschillende locaties in beeld te brengen. De ene locatie kan een heel andere cliëntpopulatie hebben dan de andere, met heel andere problematiek. Maak dat inzichtelijk en geef aan op welke wijze invulling gegeven wordt aan persoonsgerichte zorg.’

En wat zijn duidelijke don'ts?

‘Eigenlijk alles wat tegenovergesteld is aan wat ik zojuist zei. Hoog over gaan met te weinig focus dus, het plan ontwikkelen vanuit het beleid in plaats van de praktijk.’

Leiden de do’s die je beschrijft tot een fors document?

‘Nee, dat hoeft het kwaliteitsplan beslist niet te zijn. Het wint juist aan kracht als een verpleeghuis focust op de dingen die het echt belangrijk vindt. Maak ook daar dus keuzes in.’

Stellen alle zorgkantoren hun eigen eisen aan het kwaliteitsplan of zijn hierover afspraken gemaakt?

‘Voor het kwaliteitsplan is het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van toepassing. Dat is leidend en daar houden dus alle partijen zich aan. Ook over de toekenning van de extra financiële middelen is gezamenlijk beleid opgesteld, alle zorgkantoren volgen daarin dus dezelfde lijn.’

Hoe gaat het zorgkantoor om met het kwaliteitsplan, wat gebeurt er precies mee?

Het wordt besproken in gesprekken tussen het verpleeghuis en het zorgkantoor. We staan samen uitgebreid stil bij de vraag wat goed gaat en welke verbeteringen gerealiseerd gaan worden. Nogmaals: we waarderen het als een verpleeghuis ook voor dit laatste open staat. En we kunnen daar ook wat mee, want we voeren natuurlijk zulke gesprekken met veel meer verpleeghuizen. We weten dus welke zorgaanbieders met dezelfde verbeteropgaven worstelen of welke daarvoor juist al een goede oplossing hebben gevonden. Op basis hiervan kunnen we partijen met elkaar in contact brengen zodat ze kunnen leren van elkaar.

De Cliëntenraden zijn altijd welkom bij het gesprek en zijn gelukkig ook vaak daarbij aanwezig. De inkopers bezoeken ook locaties: ze kijken er rond, spreken professionals, klanten en hun naasten om een gevoel te krijgen bij wat daar speelt en leeft. Vorige week sprak ik zelfs een inkoper die me vertelde dat ze op uitnodiging eerst een paar uur op een locatie heeft meegedraaid en pas daarna het gesprek is aangegaan.’

Wat vind je van de oproep van het ministerie van VWS om in het kader van Waardigheid en trots op locatie een zelfanalyse te doen?

‘Mooi. Het hele idee van de kwaliteitskaders is dat een zorginstelling zelf analyseert hoe de instelling er voor staat en vervolgens vaststelt waar de verbeterpotentie zit. Fijn dat VWS heeft geregeld dat zorginstellingen hiermee gefaciliteerd worden.’

En wat merken jullie bij verpleeghuizen, is er enthousiasme om met het kwaliteitsplan aan de slag te gaan?

‘Ja, heel duidelijk zelfs. We zien ook dat ze bepaalde thema’s – de arbeidsmarktproblematiek bijvoorbeeld – samen oppakken. Dat is mooi om te zien, het onderstreept hoezeer ze bereid zijn om samen te werken en te leren van elkaar. Ze zijn allemaal met hetzelfde doel aan de slag.’

Dit interview werd eerder geplaatst op de website van Waardigheid en Trots.

Neem contact met ons op

V&V en Gehandicaptenzorg

038 - 456 63 15

Maandag t/m vrijdag
09:00 - 12:00 uur

Stuur een e-mail

Geestelijke gezondheidszorg

071 - 751 00 61

Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur

Stuur een e-mail

Thuiszorg en wijkverpleging

071 - 751 00 61

Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur

Stuur een e-mail

Zorgtoewijzing

038 - 456 78 88
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur

Helpdesk iWlz

038 - 456 78 99

Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur

Stuur een e-mail

Overige zorg

038 - 456 69 25

Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur

Stuur een e-mail