​Neem contact op met Zilveren Kruis Zorgkantoor

Algemene contactgegevens

Zorgtoewijzing

038 - 456 78 88

Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 18.00 uur

Helpdesk iWlz

038 - 456 78 99

Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 18.00 uur

Stuur een e-mail

Overige zorg

038 - 456 69 25

Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 18.00 uur

Stuur een e-mail

5

Zilveren Kruis Zorgkantoor

T.a.v. zorgtoewijzing,
zorginkoop òf Helpdesk iWlz

Postbus 353
8000 AJ Zwolle

Zorginkoop

Verzorging & Verpleging en Gehandicaptenzorg

038 - 456 63 15

Maandag t/m vrijdag
9.00 tot 12.00 uur

Stuur een e-mail

Geestelijke Gezondheidszorg

071 - 751 00 61

Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 18.00 uur

Stuur een e-mail

Thuiszorg en
wijkverpleging

071 - 751 00 61

Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 18.00 uur

Stuur een e-mail