​Neem contact op met Zilveren Kruis Zorgkantoor

Algemene contactgegevens

Zorgtoewijzing

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 18.00 uur

Helpdesk iWlz

038 456 78 99

Maandag t/m vrijdag
9.00 tot 13.00 uur

Stuur een e-mail

Overige zorg

038 456 69 25

Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 18.00 uur

Stuur een e-mail

5

Zilveren Kruis Zorgkantoor

T.a.v. zorgtoewijzing,
zorginkoop òf Helpdesk iWlz

Postbus 353
8000 AJ Zwolle

Zorginkoop

Verzorging & Verpleging, Gehandicaptenzorg en GGZ

038 456 63 15

Maandag t/m vrijdag
9.00 tot 12.00 uur

Stuur een e-mail

Thuiszorg en wijkverpleging

071 751 00 61

Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 18.00 uur

Stuur een e-mail