Planning van het Zorgkantoor

Planning van het Zorgkantoor

 

Goede Wlz-zorg vraagt goede samenwerking en afstemming. En openheid. In onze planning vindt u alle gebeurtenissen rondom het regelen en organiseren van Wlz-zorg. Data die belangrijk zijn voor de zorgaanbieders: zorginkoop Wlz, nacalculatie en herschikking. Maar ook bijeenkomsten met cliëntenraden. En data waarop u beleidspublicaties van ons kunt verwachten. Kijk regelmatig, dan bent u steeds op de hoogte van belangrijke data voor uw eigen planning.

 

Planning inkoopbeleid

 • 29 mei 2019Stap 1: Bekendmaking van aanvulling 2020 op beleid contractering van Wlz zorg 2018-2020 en het openstellen applicatie voor inschrijving
 • Uiterlijk 19 juni 2019Stap 2: Mogelijkheid voor het indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen
 • 28 juni 2019Stap 3: Publicatie van de Nota van Inlichtingen door Zilveren Kruis Zorgkantoor
 • 1 augustus 2019 17.00 uurStap 4: Uiterste datum van inschrijving/indienen instemmingsverklaring bestaande zorgaanbieders
 • tot en met 29 augustus 2019Stap 5: Beoordeling inschrijving van zorgaanbieder door Zilveren Kruis Zorgkantoor
 • Uiterlijk 30 augustus 2019Stap 6: Terugkoppeling voorlopige uitkomst inschrijving
 • 3 oktober 2019Stap 7: Gesprek over contractering en voorwaarden afgerond
 • Uiterlijk 10 oktober 2019Stap 8: Definitieve terugkoppeling inschrijving door Zilveren Kruis Zorgkantoor en het toesturen eenjarige/meerjarige overeenkomst voor ondertekening
 • 25 oktober 2019Stap 9: Uiterste datum voor indiening budgetformulier 2020 bij Zilveren Kruis Zorgkantoor en retourneren getekende overeenkomst
 • Uiterlijk 13 november 2019Stap 10: Controle van ingediende budgetformulieren door Zilveren Kruis Zorgkantoor en doorzetting naar de NZa
 • Voor 15 november 2019Stap 11: Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa

Meer over inkoopbeleid Wlz

 

Planning onafhankelijke cliëntondersteuning

 • 1 augustus 2019 17.00 uurSluiting indienen Instemmingsverklaring 2019
 • 1 augustus 2019 17.00 uurSluiting indienen format prognose onafhankelijke cliëntondersteuning 2019
 • 1 augustus tot 16 september 2019Beoordeling door zorgkantoren
 • 16 september 2019Bekendmaking van de (voorlopige) financiële afspraak
 • Tot 30 september 2019 17.00 uurMogelijkheid tot bezwaar

Meer over onafhankelijke cliëntondersteuning

 

Planning kwaliteitsbudget

 • 13 maart 2019U ontvangt de definitieve afspraak kwaliteitsbudget en het addendum op de overeenkomst in de inkoopapplicatie
 • 15 maart 2019Deadline om het formulier kwaliteitsbudget ondertekend in te dienen via het NZa-portaal
 • 20 maart 2019Deadline om het ondertekende addendum op de overeenkomst in de inkoopapplicatie te plaatsen
 • 31 maart 2019Wij beoordelen en ondertekenen het formulier kwaliteitsbudget en dienen het in het bij de NZa

 

Planning nacalculatie 2018

 • Uiterlijk 31 december 2018Publicatie van de beleidsuitgangspunten en de definitieve procedure voor de nacalculatie 2018.
 • 31 januari 2019Deadline aanvraag indienen van de 'extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen' bij het zorgkantoor.
 • 31 maart 2019Deadline indienen definitieve nacalculatie 2018 bij het zorgkantoor.
 • 31 maart 2019Deadline aanleveren declaraties van nacalculatie bij het zorgkantoor.
 • 31 mei 2019Deadline indienen definitieve nacalculatie bij de NZa door het zorgkantoor.

 Meer over nacalculatie
 

Deadline extra middelen en extreme kosten

 • 31 januari 2019Deadline aanvraag extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen | Dure geneesmiddelen

 

Publicatiedata zorgkosten

 • 22 april 2019Periode 2
 • 20 mei 2019Periode 3
 • 17 juni 2019Periode 4
 • 22 juli 2019Periode 5
 • 19 augustus 2019Periode 6
 • 16 september 2019Periode 7
 • 21 oktober 2019Periode 8
 • 18 november 2019Periode 9
 • 16 december 2019Periode 10
 • 20 januari 2020Periode 11
 • 17 februari 2020Periode 12

Ga naar de publicaties

 

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens