Zorgkantoormaatregelen coronavirus

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn de gevolgen van het COVID-19 (coronavirus) steeds breder merkbaar en voelbaar in onze samenleving. Ook voor het zorgkantoor en haar klanten zijn de gevolgen merkbaar. Het zorgkantoor van Zilveren Kruis volgt de richtlijnen van het RIVM. Dit heeft misschien gevolgen voor u als klant.

Wat betekent dit voor ons contact met u?

Alle bijeenkomsten en fysieke afspraken tot en met 6 april annuleren we om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We annuleren ook alle geplande huisbezoeken. Als u al een afspraak met ons heeft gemaakt, dan nemen we hierover spoedig telefonisch contact met u op. U hoeft hiervoor zelf niks te doen. Dit betekent ook dat we niet bij u langskomen voor het Bewuste keuze gesprek. Dit gesprek voeren we telefonisch met u. De consulent neemt tijdig voor het geplande gesprek contact met u op over hoe het telefonische Bewustekeuzegesprek gaat verlopen.

Wij beseffen dat deze maatregelen impact kunnen hebben op het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening, maar we blijven nog steeds voor u klaarstaan zoals we dat altijd doen. Uiteraard hopen we op uw begrip en medewerking gezien de uitzonderlijke omstandigheden.

Actuele lijst van veelgestelde vragen bezoek verpleeghuizen

Sinds vrijdag 20 maart geldt de aanwijzing van het kabinet waardoor geen bezoek meer mogelijk is in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. De cliëntenraad heeft de veelgestelde vragen hierover op een rij gezet voor u: veelgestelde-vragen-en-antwoorden-coronavirus-verpleeghuizen.

Samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen zoeken we naar een oplossing voor PGB-budgethouders

We realiseren ons dat u tijdens deze Corona omstandigheden uw PGB zorg anders moet regelen dan u gewend bent. We werken daarom samen met VWS, Per Saldo, BVKZ en de SVB aan oplossingen om u hierin te helpen. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u via de gebruikelijke kanalen.

Meest gestelde vragen over het coronavirus

De situatie rond het coronavirus roept veel vragen op. We geven u graag antwoord op de meest gestelde vragen.

Ik heb nu extra zorg thuis nodig

Overleg met zorgverleners of naasten die al betrokken bij de zorg of zij mogelijk weggevallen zorg kunnen opvangen. Heeft u geen vervanger en heeft u toch zorg nodig? Neem dan contact op met stichting MEE of Zorgbelang of een andere cliëntondersteuner. Mogelijk dat zij hierin iets kunnen betekenen. Wij kunnen niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener. U kunt ook onze Zorgatlas raadplegen voor het aanbod in Zorg in Natura (ZIN).
Van ons allemaal wordt flexibiliteit verwacht in deze moeilijke omstandigheden. We adviseren om te kijken naar wat er binnen het eigen netwerk opgevangen kan worden en welke gebruikelijke zorg er ingezet kan worden.

Voor zorg die niet binnen uw netwerk opgevangen kan worden, kunt u een vervangende zorgverlener inzetten. U leest hieronder wat u kunt doen om vervangende zorg te regelen.

Controleer dan of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt uw bestaande zorgverlener nu een vast maandloon voor vaste uren, dan moet u een wijziging zorgovereenkomst indienen om overuren uit te laten betalen. Let op! Informele zorg door een familielid mag maximaal 40 uur per week betaald zorg leveren. Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst en zzp’ers mogen meer dan 40 uur werken, maar niet meer dan is toegestaan in de Arbeidstijdenwet.

Mijn zorgverlener kan geen zorg meer leveren

U kunt extra rekening houden met de algemene hygiëneregels zoals handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Eventueel kunt u extra maatregelen nemen, zoals het gebruiken van handalcohol, mondkapjes en wegwerphandschoenen. Over de vergoeding van deze laatste hulpmiddelen is nog geen duidelijkheid.
Voor vragen over ziekmelden en betalingen van uw zorgverlener kijkt u op de website van de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Voor vragen over het (tijdelijk) stopzetten van de zorg door uw zorgverlener kijkt u op de website van de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Gaat mijn afspraak met het zorgkantoor nog wel door?

Alle bijeenkomsten en fysieke afspraken tot en met 6 april annuleren we om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

Alle geplande huisbezoeken worden geannuleerd. Als u al een afspraak met ons heeft gemaakt, dan nemen we hierover spoedig telefonisch contact met u op. U hoeft hiervoor zelf niks te doen.
U bewuste keuze gesprek gaat door, maar wij komen niet meer bij u langs. Dit gesprek voeren we telefonisch met u. De consulent neemt tijdig voor het geplande gesprek contact met u op over hoe het telefonische Bewuste keuze gesprek gaat verlopen.

Overige vragen

Bezoekrechten aanscherpen is in lijn met advies van RIVM. Blijf in contact met de zorgaanbieder om de mogelijkheden te bespreken.
Bekijk dan alle informatie en adviezen op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).